Ajanvaraus

Tapahtumat

Kauppa

Paikallissäännöt

  1. Mikäli kiinteä haitta (esim. sadettajan kansi) on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailan mitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa sekä vaihtaa, kun se nostetaan. Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi.
  2. Kunnostettavat alueet (Sääntö 16.1):

* sinisin tolpin tai sinisellä tai valkoisella maalilla merkityt alueet

* työkoneiden renkaan jäljet

* vesivalumajäljet bunkkereissa

  1. Viidennen väylän griiniä ympäröivä kivipengermä on kiinteä haitta (Sääntö 16.1).
  2. Kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja (Sääntö 16.1).
  3. Oranssilla paalulla merkityt muurahaispesät ovat rauhoitettuja ja niistä pelaaminen on kielletty (Sääntö 16.1).
  4. Kaikki etäisyyttä osoittavat merkit ovat kiinteitä haittoja (Sääntö 16.1).
  5. Väylillä 4/13 ja 7/16 sijaitsevat viereisten väylien (8/17 ja 5/14) ulkorajaa osoittavat valkoiset paalut ovat kiinteitä haittoja 4/13 ja 7/16 väylää pelattaessa (Sääntö 16.1).
  6. Väylällä 7/16 musta lyöntipaikka toimii droppausalueena. Jos pelaaja lyö väylällä 7/16 pallon esteeseen, voi hän vaihtoehtoisesti dropata uuden pallon droppausalueelle ja jatkaa peliä sieltä tai jatkaa estesäännön antamien vaihtoehtojen mukaisesti. Molemmissa tapauksissa lisätään tulokseen sääntöjen mukaisesti yksi rangaistuslyönti. DROPPAUSALUESÄÄNTÖ EI OLE KÄYTÖSSÄ KILPAILUISSA.
  7. Väylä 9/18: Jos on epäselvää, onko pallo mennyt esteeseen, on pelaajalla mahdollisuus lyödä varapallo. Varapallo on pelattava säännön 17 antamien vaihtoehtojen mukaan. Jos alkuperäinen pallo on vesiesteessä, on se pelattava sieltä tai jatkettava varapallolla (rangaistus paikallisäännön rikkomisesta: kaksi lyöntiä, reikäpeli: Reiän menetys).
  8. Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen, -johtoon tai sähköpylvään tukivaijeriin on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta.KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA