Ajanvaraus

Tapahtumat

Kauppa

Kilpailumääräykset

Pielis-Golfin kilpailumääräykset

Kilpailuun ilmoittautuminen

Seuran jäsenet:

Kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä Nexgolf järjestelmän kautta tai seuran caddiemasterille.

Vieraspelaajat:

Kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä Pielis-Golfin caddiemasterille.

Valintaperusteena ilmoittautumisjärjestys jos kilpailukutsussa ei ole muuta mainittu.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuneet voidaan ottaa osanottonsa peruuttaneiden tilalle tai jos annettua pelaajarajaa ei ole vielä ylitetty. Jälki-ilmoittautuneille tulee kilpailumaksuun 5 € korotus. Lopullisen päätöksen kilpailuun hyväksymisestä tekee kilpailunjohtaja.

Kilpailumaksut

Pelaajan on suoritettava kilpailukutsussa mainittu kilpailumaksu ennen lähtöä.

Ikärajat*

Kilpailuissa, joissa sarjajako on ikäraja perusteinen, noudatetaan SGL:n sekä EGA:n päätöksiä ikärajojen suhteen.

Poikkeuksellinen lyöntipaikka

Pelaaja saa pelata tasoituksellisessa kilpailussa miltä tahansa lyöntipaikalta, kun hänennen kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä on asiasta ilmoittanut. Mikäli pelaaja käyttää kilpailussa poikkeuksellista lyöntipaikkaa, joka on lähempänä kuin sarjan varsinainen lyöntipaikka, hän ei ole mukana lähimmäs lippua kilpailussa, pisin draivi kilpailussa tai muussa vastaavassa erikoiskilpailussa.

Poikkeuksellisia lyöntipaikkoja ei voi käyttää seuran mestaruuskilpailuissa tai jos niiden käyttäminen on erikseen kilpailukutsussa kielletty.

Kilpailujen lähtöaikojen ja tulosten julkaiseminen sekä palkinnot

Kilpailujen lähtöajat ja tulostiedot julkaistaan seuran ilmoitustaululla sekä kotisivuilla.

Pelijärjestys reikäpelikilpailuissa

Jos reikäpelikilpailuissa järjestetään karsintakilpailu niin pelaajat sijoitetaan reikäpelikaavioon karsintakilpailun tasoituksettomien tulosten perusteella. Jos karsintaa ei järjestetä niin sijoittaminen tapahtuu tasoitusten perusteella SGL:n kilpailumääräysten mukaisesti.

Kilpailusta poisjääminen

Kilpailusta poisjääminen tulee ilmoittaa ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä caddiemasterille. Huono sää tai sopimaton starttiaika eivät ole hyväksyttäviä syitä.

Mikäli kilpailija jää ilman hyväksyttävää syytä pois kilpailusta, tulee hänen suorittaa kilpailumaksu seuran toimistoon. Kilpailija voi osallistua seuraavaan kilpailuun vain suorittamalla edellisen kilpailun kilpailumaksun. Hyväksyttävistä syistä päättää kilpailutoimikunta tapauskohtaisesti.

Kilpailun keskeyttäminen

Keskeyttäminen on sallittua sairastapauksissa, josta on toimitettava seuran kilpailutoimikunnalle todistukseksi lääkärintodistus. Muista hyväksyttävistä syistä päättää kilpailutoimikunta tapauskohtaisesti. Kilpailun keskeyttämisestä ilman hyväksyttävää syytä on rangaistuksena kahden kilpailun kilpailukielto. Toistuvista kilpailun keskeyttämisistä voi kilpailutoimikunta määrätä kilpailukiellon koskemaan myös useampaa kilpailua.

Jos kilpailu keskeytetään toimikunnan tai kilpailunjohtajan määräyksestä ja kilpailija ei ole ehtinyt aloittaa pelikierrostaan ja on maksanut täyden kilpailumaksun (greenfee + kilpailumaksu), palautetaan kilpailijalle maksusta greenfeen osuus.

Hidas peli

Jos ryhmä jää edellisestä ryhmästä jälkeen yli yhden väylän mitan ja hidastelu ei johdu ohituksesta, pelaajat joutuvat tuomarin aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja käyttää tämän jälkeen lyöntiinsä aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa oli pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 5.6 mukaisesti:

ensin ryhmälle ilmoitetaan, että he ovat aikatarkkailussa, sen jälkeen

ensimmäinen rikkomus: yksi lyönti

toinen rikkomus: kaksi lyöntiä

useampi rikkomus: pelistä sulkeminen

Huomaavaisuus

Pelaajien on osoitettava huomaavaisuutta toisia pelaajia kohtaan aiheuttamatta häiriötä heidän pelilleen liikkumalla, puhumalla tai tarpeettomasti metelöimällä. Pelaajan on varmistettava, että mistään hänen sähkölaitteistaan (puhelin) ei aiheudu häiriötä kentällä.

Kilpailunjohtaja voi sulkea vakavan rikkomuksen golfkäytöstä kohtaan tehneen pelaajan pelistä säännön 1 mukaisesti.

Tasatulokset

Lyöntipelikilpailuissa tasatulokset ratkaistaan seuraavasti:

18 reiän kilpailut: viimeiset 9 reikää, 6, 3, viimeinen reikä ja arpa.

36 reiän kilpailut: viimeiset 18 reikää, 9, 6, 3, viimeinen reikä ja arpa.

Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä, ratkaistaan tasatulokset kentän reikien numerojärjestyksen mukaan edellä kerrotulla tavalla.

Seuran mestaruuskilpailuissa ratkaistaan voittajat suoritettavan ”sudden-death” säännöllä lyöntipelin säännöin.

Uusintareikinä käytetään väyliä 1, 2 ja 3.

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulostilanteissa ratkaisu määräytyy tasoituksen perusteella eli tasatulostilanteissa alemmalla tarkalla tasoituksella pelannut voittaa. Jos pelaajien tarkkatasoitus on sama, silloin tasatulokset ratkaistaan: viimeiset 9 reikää, 6, 3, viimeinen reikä ja arpa.

Golfauton käyttö

Golfauton käyttö on sallittua, pois lukien seuran mestaruuskilpailut. Seuran mestaruuskilpailuissa golfautoa voi käyttää ainoastaan poikkeusluvalla. Kilpailukohtaisesti poikkeusluvan voi myöntää kilpailunjohtaja ja pidempi aikaisen poikkeusluvan seuran kilpailutoimikunta. Poikkeuslupaa anottaessa on kilpailijan esitettävä golfauton tarpeestaan voimassa oleva lääkärintodistus. Mikäli kilpailussa on auton käyttäjiä enemmän kuin golfautoja on käytettävissä, ovat auton käyttäjissä etusijalla pelaajat, joilla on poikkeuslupa golfauton käyttöön.

Muuta

Seuran järjestämissä kilpailuissa noudatetaan golfin sääntöjä, paikallissääntöjä sekä Suomen Golfliiton yleisiä kilpailumääräyksiä. Peliryhmän nopeudesta vastaa ryhmän pienimmällä tasoituksella pelaava.

Pielis-Golf ry

kilpailu- ja tasoitustoimikunta

* Suomen Golfliiton ja European Golf Associationin päätökset ikärajojen suhteen. Pelaaja on oikeutettu osallistumaan kilpailuun jos hän kalenteri vuoden aikana täyttää alla olevan taulukon ja siinä mainitun iän.

Veteraani miehet 65 vuotta tai vanhemmat

Veteraani naiset 60 vuotta tai vanhemmat

Seniori miehet 50 vuotta tai vanhemmat

Seniori naiset 50 vuotta tai vanhemmat

Mid Tour miehet ja naiset 35 vuotta tai vanhemmat

Nuoret miehet ja naiset 21 vuotta tai vanhemmat

Juniori tytöt ja pojat 18 vuotta tai vanhemmat

Juniori tytöt ja pojat 16 vuotta tai vanhemmat